Soutěžní komise

Ředitel soutěže:

Jaroslav Polanecký, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Předseda soutěžní komise:

Milan Hlaveš, Uměleckoprůmyslové museum v Praze


Členové soutěžní komise:

Robert Jahn, Imperial Karlovy Vary, a. s.
Stanislav Müller, sklářský výtvarník
Rony Plesl, sklářský výtvarník