Oceněná díla

První ročník sklářské soutěže Sanssouci Junior Glass Match se uskutečnil ve dnech 18. - 20. dubna 2008. Zúčastnilo se ho celkem 47 studentů, z toho 31 v mladší a 16 ve starší věkové kategorii, z osmi středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Výsledky soutěže:

Kategorie starší (vyšší odborné a vysoké školy):
1. místo – Lubica Bakičová, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
2. místo – Ladislav Průcha, Vysoká škola Uměleckoprůmyslová v Praze
3. místo – Josef Divín, Vysoká škola Uměleckoprůmyslová v Praze

Kategorie mladší (střední školy):
1. místo – Barbora Vymazalová, Střední uměleckoprůmyslová škola v Železném Brodě
2. místo – Alena Hájková, Střední uměleckoprůmyslová škola v Železném Brodě
3. místo – Pavel Kozderka, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola v Novém Boru

Autoři oceněných prací byli odměněni cenami, které věnovala společnost Imperial Karlovy Vary a.s. Všechny práce byly vystaveny po dobu soutěže v prostorách Spa Resortu Sanssouci a redukovaný soubor byl vystaven v SunGallery do konce června 2008.


Galerie